พันธุ์โคนมในไทย

โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

พันธุ์ผสมไทยฟรีเชียน

โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน เป็นโคนมพันธุ์ผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนสูงกว่า 75% หรือที่เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า โคนมเลือดสูง เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมาแล้ว ภายใต้ระบบการเลี้ยงดูที่มีระดับการจัดการอาหารที่ดี สามารถให้ผลผลิตน้ำนมสูง ต่อระยะการให้นม และที่สำคัญสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้

ไทยฟรีเชียน… เป็นโคนมพันธุ์ที่ กรมปศุสัตว์ ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ โคพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดใน ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย ชาวดัตช์ หรือที่เรียกกันว่า ฮอลแลนด์ โดยต้นกำเนิดโคพันธุ์นี้ ในทวีปยุโรปมักนิยมเรียกว่า พันธุ์ฟรีเชียน (Friesian) ซึ่งชื่อนี้สอดคล้องกับเมือง ฟรีแลนด์ (Friesland) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ…

พันธุ์ ที เอ็ม แซด

เกษตรกรทั่วไปมักเรียกว่า  “โคเลือด 75 ” หมายถึง โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน 75 % ส่วนสายเลือดที่เหลือ 25 % เป็นโคพันธุ์ซีบู โคพันธุ์นี้เหมาะสำหรับเกษตรกรรายใหม่   กลุ่มที่ได้มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกแล้วให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ยประมาณ3,000 – 4,000 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม  ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการเลี้ยงและศึกษาโคนมพันธุ์นี้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จังหวัดนครราชสีมา

พันธุ์โฮลสตน์ฟรีเชียน

มีถิ่นกำเนิดในประเทศฮอลแลนด์ ต่อมาถูกนำไปเลี้ยงในประเทศต่างๆ จึงเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปในประเทศฮอลแลนด์เรียกว่าฟรีเชี่ยน ในอเมริกาเรียกโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน เป็นโคที่มีสีขาวและดำ จึงเรียกทั่วไปว่าพันธุ์ขาวดำสีขาวและสีดำจะแตกต่างกันไปบางตัวอาจมีสีดำมากกว่าสีขาว หรือ สีขาวมากกว่าสีดำ ปลายเท้าทั้งสี่และพู่หางต้องมีสีขาว หากมีสีดำหรือขาวทั้งตัว หรือการมีสีดำต่ำกว่าระดับเข่าจะไม่ได้รับ การจดทะเบียนเป็นโคพันธุ์แท้ โคตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 900-1,000 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 600 – 800 กิโลกรัม จัดเป็นโคนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เต้านมใหญ่หัวยาวแคบและตรง ส่วนของลำตัวลึก ไหล่เรียบและกว้าง รูปร่างสามเหลี่ยม ตัวเมียมีนิสัยเชื่องให้ลูกแรกคลอดที่มีขนาดใหญ่ ลูกโคตัวผู้เลี้ยงขุนเป็นโคเนื้อได้ดี เป็นพันธุ์โคนมที่ให้นมเฉลี่ยสูงที่สุด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*