ผลิตภัณฑ์นมสดUHT

นม9

ขั้นตอนการรับน้ำนมดิบ⇒ขั้นตอนการเทอร์ไมเซชั่น⇒ขั้นตอนการโฮโมจีไนส์เซชั่น⇒ขั้นตอนการเก็บรักษา⇒ขั้นตอนการขนส่งผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการผลิตการผลิตนม UHT

 

นม9

นมยู.เอช.ที ( Ultra High Temperature: U.H.T. process) เป็นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิเกินกว่า 133 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า 1 วินาที ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถทำลาย เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคได้ทั้งหมดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียที่ทนความร้อนสูง (Thermophilic bacteria) นอกจากนี้ต้องบรรจุ ในภาชนะและสภาวะที่ปราศจากเชื้อและต้องผ่านกรรมวิธีทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization)

 1. ขั้นตอนการรับน้ำนมดิบ (Raw Milk Reception)
  นม ดิบที่เข้าโรงงาน (ปริมาณเฉลี่ย 60 ตัน/วัน) จะถูกเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ-เคมี และจุลินทรีย์ หลังจาก นั้นน้ำนมดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จะถูกเข้าไปเก็บไว้ในแท็งค์ โดยผ่านเพลททำความเย็น(cooling plate) เำื่พื่อลดอุณหภูมิ น้ำนมดิบลงเหลือ 4-8 องศาเซลเซียส ก่อนนำเข้าสู่่ขั้นตอนการผลิต
 2. ขั้นตอนการเทอร์ไมเซชั่น (Thermization process)
  น้ำนมดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตจะถูกนำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเบื้องต้น โดย การเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที แล้วถูกทำให้เย็นลงอีก ครั้งทึ่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำร้อน และน้ำเย็น ที่เครื่อง Plate Heat Exchanger จากนั้นน้ำนมจะถูกเก็บไว้ในถังพักก่อน เพื่อรอเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 3. ขั้นตอนการโฮโมจีไนส์เซชั่น(Homogenization)
  นมที่ผ่านการเทอร์ไมส์แล้วจะไหลเข้าสู่่เครื่องโฮ โมจีไนส์ เพื่อทำให้ขนาดอนุภาคของไขมันใน นมมีขนาดเล็กลง ไม่เก็บการแยกชั้นกันเมื่อตั้ง ทิ้งไว้โดบใช้ความดันที่ 200 กิโลปาสคาล/ตร.ซม. เพื่อทำให้นมไหลผ่านช่องขนาดเล็ก
 4. ขั้นตอนการเก็บรักษา (Storage)
  ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการบรรจุนมแล้ว ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องถูกนำไปเก็บรักษาเพื่อรอ การจำหน่ายโดบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์จะถูกนำไปเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่วนผลิตภัณฑ์นมยูเอชที สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิปกติภายในโกดังสินค้า
 5. ขั้นตอนการขนส่งผลิตภัณฑ์ (Transportation)
  ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกขนย้ายไปยังคลังสินค้า เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป

รอบรู้เรื่องนม UHT

นม8

 

นมกล่องUHT เป็นนมที่กุมารแพทย์แนะนำ ว่าเหมาะสมในเด็กอายุ 12 เดือนขึ้นไป ห้ามใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่านี้ นมกล่องUHT เป็นนมที่ผลิตโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูงเป็นเวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 วินาทีที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส (275 องศาฟาเรนไฮต์) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สปอร์ในน้ำนมถูกทำลายจนหมด คุณค่าทางสารอาหารอาจลดลงแต่ยังคงอยู่มากกว่านมผง (นมแม่ดีที่สุด) เพราะนมผงมีการแปรรูปหลายขั้นตอนเพื่อการเก็บรักษา เนื่องจากนมสดล้นตลาด เก็บรักษาไม่ได้นาน ถ้าแปรสภาพให้เป็นผงจะประหยัดพื้นที่ในการเก็บ และ เก็บรักษาได้นานขึ้น การแปรสภาพจากน้ำนมสดๆไปเป็นนมผงนั้นต้องใช้ต้นทุนมหาศาล แต่คุณค่าทางสารอาหารกลับน้อยลงเพราะว่าขบวนการแปรรูป จะทำให้สารอาหารตามธรรมชาติหายไปจากความร้อน ด้วยต้นทุนที่สูงผู้ผลิตจึงต้องหากลยุทธ์ทำให้สินค้าตัวนี้ดูน่าสนใจมากขึ้น โดยการบอกว่า มีการเติมนู่นนี่นั่น บอกว่าเติมดีเอชเอ อัลฟ่าแล็คตัลบูมิน ธาตุเหล็ก โฟลิค วิตตามิน เพื่อกระตุ้นให้คุณพ่อคุณแม่อยากซื้อ

วิธีเลือกซื้อและการเก็บรักษานม UHT

นม7

 

 1. เลือกกล่องนมที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวม ไม่มีรอยกรีด ไม่มีรอยหัก พับ หรือยุบ โดยเฉพาะที่บริเวณมุมกล่อง
 2. สังเกตบริเวณจุดที่ใช้หลอดเจาะ ว่าไม่มีรูรั่ว หรือรอยฉีกขาด
 3. กรณีซื้อทั้งลัง เลือกลังที่มีสภาพสมบูรณ์
 4. ควรซื้อนมจำนวนพอรับประทานในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณครั้งละไม่เกิน 4 – 5 ลัง

ดูแลเก็บรักษานมยูเอชทีอย่างไร

 1. ควรเก็บนมไว้ในที่ที่อุณหภูมิค่อนข้างเย็น ไม่ชื้น ไม่ถูกแสงแดด แต่ไม่จำเป็นต้องแช่ในตู้เย็น
 2. ไม่ควรวางซ้อนกันหลายๆ ชั้น เพราะจะทำให้กล่องหัก หรือยุบได้
 3. พลาสติกที่ห่อนมไว้ จะช่วยป้องกันมด แมลง และช่วยให้กล่องนมอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ยุบ หรือ หักงอได้ง่าย จึงไม่จำเป็นต้องแกะออกถ้ายังไม่ได้ดื่ม
 4. เก็บนมไว้ในบริเวณที่ห่างไกลจากมดแมลงต่างๆ และคอยตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*